2013 елгы XXVII Бөтендөнья җәйге Универсиада, Казан,

6-17 июль
РУСENGТАТ

Спорт гимнастикасы. Чаралар графигы

Өчен сынау чаралары: 2012 2013
Ир-атлар Брусья СМ
Ир-атлар 1 разрядлы программа
Ир-атлар программа СМК СМ
Хатын-кызлар программа СМК СМ
Хатын-кызлар 1 разрядлы программа
Ир-атлар Боҗра 1 разряд
Ир-атлар Брусья СМК
Ир-атлар Таянып сикерү СМК
Ир-атлар 1 разрядлы программа
Ир-атлар Таянып сикерү 1 разряд
Ир-атлар Аркылы снарядлар СМ
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Брусья СМ
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Таянып си...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Аркылы сн...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Боҗра1 ра...
Ир-атлар Аркылы снарядлар 1 разряд
Ир-атлар Ирекле күнегүләр СМ
Ир-атлар Ирекле күнегүләр СМК
Ир-атлар Аркылы снарядлар СМК
Ир-атлар Брусья 1 разряд
Ир-атлар "Ат"та күнегүләр СМ
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Брусья 1 ...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Аркылы сн...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Ирекле кү...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Брусья СМК
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Таянып си...
Ир-атлар Ирекле күнегүләр 1 разряд
Ир-атлар Таянып сикерү СМ
Ир-атлар "Ат"та күнегүләр 1 разряд
Ир-атлар Боҗра СМК
Ир-атлар "Ат"та күнегүләр СМК
Ир-атлар Боҗра СМ
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Ирекле кү...
Хатын-кызлар программа СМК
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Ирекле кү...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы "Ат"та кү...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Боҗра СМ
Ир-атлар программа СМК СМ
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Аркылы сн...
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы "Ат"та кү...
Хатын-кызлар Бүрәнә СМК
Хатын-кызлар Ирекле күнегүләр 1 разряд
Хатын-кызлар Бүрәнә СМК
Хатын-кызлар Таянып сикерү СМ
Хатын-кызлар Бүрәнә СМ
Ир-атлар Бүләкләү тантанасы Таянып си...
Ир-тлар Бүләкләү тантанасы "Ат"та күн...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Таяны...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Брусь...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Ирекл...
Ир-тлар Бүләкләү тантанасы Боҗра СМК
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Ирекл...
Хатын-кызлар Таянып сикерү 1 разряд
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Ирекл...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Брусь...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Таяны...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Брусь...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Бүрән...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Терәк...
Хатын-кызлар Бүрәнә СМ
Хатын-кызлар Ирекле күнегүләр СМК
Хатын-кызлар 1 разряд
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Бүрән...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Бүрән...
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Берни...
Хатын-кызлар программа СМ
Хатын-кызлар 1 разрядлы программа
Хатын-кызлар Бүләкләү тантанасы Берни...